MOKYMOSI METODIKA

  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje vaikai pamokose mokomi formuoti požiūrį į gimtąją kalbą, kaip į tautos savastį, per meninę ir fizinę veiklą – piešimą, lipdymą, konstravimą, muziką;
  • pažintinėje – tiriamojoje veikloje vaikai įvaldo pasaulio pažinimo priemones, žinias;
  • žaidybiniais elementais ir kūrybiniais – vaidmeniniais žaidimais susipažįsta su savitvarka bei buities darbais per darbinę veiklą;
  • priešmokyklinio amžiaus grupėje vaikai mokomi pagal pradinės mokyklos programą skaityti, rašyti, suprasti tekstus, bendrauti ir samprotauti lietuviškai, mokosi pasaulio pažinimo;
  • vyresnieji ir vyriausieji mokiniai tobulina skaitymo, rašymo, teksto suvokimo įgūdžius, atlieka įvairias kūrybines užduotis, formuojamas pažintinis požiūris į pasaulį. Mokiniai mokosi lietuvių kalbos rašybos (gramatikos), skyrybos, teksto suvokimo ir kūrimo pagrindų, lietuvių literatūros pagrindų;
  • visi mokyklos mokiniai pamokų ir švenčių metu susipažįsta su lietuvių tautos istorija, papročiais ir jų tradicijomis, krašto gamta;
  • pamokose naudojama Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomenduojama metodinė medžiaga ir vadovėliai užsienio lituanistinėms mokykloms bei tradicinės lietuviškos mokyklos medžiaga. Kvalifikuotos pedagogės kuria ir naudoja savo metodinę medžiagą;
  • mokslo metų pabaigoje mokiniams įteikiami pažymėjimai.