MOKYKLOS TIKSLAI

  1. Svarbiausias mūsų mokyklos tikslas – suteikti vaikams galimybę bendrauti lietuviškai su bendraamžiais, o mūsų, kaip mokyklos koordinatorių ir mokytojų, pareiga – sudaryti tinkamas sąlygas tokiam bendravimui ir nukreipti vaikų veiklą taip, kad ji duotų daugiausiai naudos jų išsilavinimui ir pasaulėžiūros formavimuisi.
  2. Ugdyti vaikų pilietiškumą ir tautiškumą, supažindinant su krašto istorija ir papročiais.
  3. Tikslingai rengti mokinius galimiems testams ir egzaminams, suteikiant galimybę:
  •     gauti pažymėjimą, pripažintą Norvegijoje bei Lietuvoje;
  •     abiturientui Norvegijoje laikyti lietuvių kalbos egzaminą, kaip pasirenkamą užsienio kalbos egzaminą;
  •     laikyti lietuvių kalbos valstybinį egzaminą Lietuvos švietimo sistemoje.