MOKYKLOS MISIJA

Ugdyti jaunąją kartą sąmoningais pasaulio lietuviais, mokyti juos lietuvių kalbos, ugdyti meilę Lietuvai, lietuvių kalbai ir jos raštui, supažindinti su lietuvių tautos istorija, papročiais ir tradicijomis, kad jaunoji karta išlaikytų lietuviškumą ir galėtų puoselėti savo ryšius su Lietuva.