APIE MUS

Nuo 2013 m. sausio 1 d. mokykla „Žilvinas” tapo nepriklausoma ir yra naujai susikūrusios Drammen’o lietuvių bendrijos (DLB) dalis.

Mokykloje „Žilvinas” yra 3 vaikų ugdymo grupės: ikimokyklinio ugdymo grupė (2-5 metų) – „Pumpurėliai“; (5-7 metų) –„Ąžuoliukai ir mokyklinio amžiaus vaikų grupė „Pelėdžiukai“.

Mokyklos adresas Ilebergveien 21, 3011 Drammen (Introduksjonssenteret).

Mokyklos tikslai
I. Svarbiausias mūsų mokyklos tikslas – suteikti vaikams galimybę bendrauti lietuviškai su bendraamžiais, o mūsų, kaip mokyklos koordinatorių ir mokytojų, pareiga – sudaryti tinkamas sąlygas tokiam bendravimui ir nukreipti vaikų veiklą taip, kad ji duotų daugiausiai naudos jų išsilavinimui ir pasaulėžiūros formavimuisi.
II. Ugdyti vaikų pilietiškumą ir tautiškumą, supažindinant su krašto istorija ir papročiais.
III. Tikslingai rengti mokinius galimiems testams ir egzaminams, suteikiant galimybę:
a) gauti pažymėjimą, pripažintą Norvegijoje bei Lietuvoje.
b) abiturientui Norvegijoje laikyti lietuvių kalbos egzaminą, kaip pasirenkamą užsienio kalbos egzaminą.
c) laikyti lietuvių kalbos valstybinį egzaminą Lietuvos švietimo sistemoje.

Mokyklos uždaviniai:
Mokyti vaikus lietuvių kalbos;
Lavinti kalbėjimo ir rašymo įgūdžius (sakytinę ir rašytinę kalbą);
Plėsti lietuvių literatūros akiratį;
Supažindinti su krašto istorija, tradicinėmis šventėmis, papročiais.
Dalyvauti organizuojamuose svarbių valstybinių datų, atmintinų dienų ir istorinių datų paminėjimuose.
Ieškoti įvairių formų ir būdų skatinti vaikų tarpusavio bei vaikų ir tėvų bendravimą lietuvių kalba.

Mokymosi metodika:
Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje vaikai pamokėlėse mokomi formuoti požiūrį į gimtąją kalbą, kaip į tautos savastį, per meninę ir fizinę veiklą – piešimą, lipdymą, konstravimą, muziką.
Pažintinėje – tiriamoje veikloje vaikai įvaldo pasaulio pažinimo priemones, žinias. Žaidybiniais elementais ir kūrybiniais –vaidmeniniais žaidimais susipažįsta su savitvarka bei buities darbais per darbinę veiklą.
Priešmokyklinio amžiaus grupėje vaikai mokomi pagal pradinės mokyklos programą skaityti, rašyti, suprasti tekstus, bendrauti ir samprotauti lietuviškai, mokosi pasaulio pažinimo.
Vyresnieji bei vyriausieji mokiniai tobulina skaitymo, rašymo, teksto suvokimo įgūdžius, atlieka įvairias kūrybines užduotis, formuojamas pažintinis požiūris į pasaulį. Mokiniai mokosi lietuvių kalbos rašybos (gramatikos), skyrybos, teksto suvokimo ir kūrimo pagrindų, lietuvių literatūros pagrindų.
Visi mokyklėlės mokiniai pamokėlių ir švenčių metu susipažįsta su lietuvių tautos istorija, papročiais ir jų tradicijomis, krašto gamta.
Pamokėlėse naudojama Užsienio ministerijos bei Švietimo ministerijos rekomenduojama metodinė medžiaga ir vadovėliai užsienio lituanistinėms mokyklėlėms bei tradicinės lietuviškos mokyklos medžiaga. Kvalifikuotos pedagogės kuria ir naudoja savo metodinę medžiagą.

Mokslo metų pabaigoje mokiniams įteikiami pažymėjimai

Mokykloje dirbantys pedagogai:
Ikimokyklinio amžiaus grupė „Pumpurėliai“ (2-5 metų vaikai)
Mokytoja Vaida Šimkienė, Šiaulių universitetas, edukologijos fakultetas, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir muzikos specialybė (2005 – 2009 m)
Šiaulių 1-oji muzikos mokykla, chorinio dirigavimo specialybė.(1999 -2005 m.)

Priešmokyklinio ugdymo grupė “Ąžuoliukai” (5-7 metų vaikai)
Mokytoja Liudmila Cimnolonskienė, Šiaulių pedagoginis institutas, edikologijos fakultetas, pradinio ugdymo specialybė. Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas spec. pedagogikos (logopedijos) specialybė (2009 – 2011 m.).
Mokyklinio amžiaus mokinių grupė “Pelėdžiukai”(8 – 13+ metų vaikai)

Mokytoja Vaida Turkevičienė Vilniaus pedagoginis universitetas (1990-1996 m.) Istorijos, politologijos, socialinių mokslų kvalifikacija. Istorijos, politologijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė.

Pastaba: Mokiniai grupėse pagal amžių suskirstyti pagal jų pasiekimus ir gebėjimus lietuvių kalbos ugdyme. Grupių skaičius ir mokinių dalyvavimas grupėse gali būti koreguojamas pagal galimybes.
Pageidautina, kad ikimokyklinio amžiaus grupės vaikai atsineštų patogią avalynę persiauti, užkandžių bei mėgstamą gėrimą.

Užsiėmimų laikas:
I pamoka 11 val. -11.55 val.
II pamoka 12.10 val.-13 val.
III pamoka 13.10 val. -15 val.

Mokyklos kalendorius

Jeigu turite klausimų dėl mokyklos, galite rašyti į DLB el. paštą adresu post@dltb.no
Informaciją ir pamokų tvarkaraščius taip pat rasite DLB svetainėje www.dltb.no