MOKYKLOS UŽDAVINIAI

Mokyklos uždaviniai:

  1.     Mokyti vaikus lietuvių kalbos.
  2.     Lavinti kalbėjimo ir rašymo įgūdžius.
  3.     Plėsti lietuvių literatūros akiratį.
  4.     Supažindinti su krašto istorija, tradicinėmis šventėmis, papročiais.
  5.     Dalyvauti organizuojamuose svarbių valstybinių datų, atmintinų dienų ir istorinių datų paminėjimas.
  6.     Ieškoti įvairių formų ir būdų skatinti vaikų tarpusavio bei vaikų ir tėvų bendravimą lietuvių kalba.